تهران...

زلزله،آلودگی هوا،آلودگی آب، آقای دولت دهم خودت را هم جر بدهی ما از تهران تکان نمی خوریم خودت طالب بودی برو جلساتت را در گرمسار برگزار کن.

/ 0 نظر / 14 بازدید