دولت عشق...

هفته ی دولت بر مردی که به همه ی ما ثابت کرد ادب مرد به زدولت اوست فرخنده باد،دولت عشقی که بنا نهادی پا برجا میر حسین عزیز

/ 1 نظر / 14 بازدید
سهراب

توهم برداشته شما رو برادر جان! بیشتر نمیگم چون اون کسی که ازش گفتی لیاقت اش رو نداره.