نیک احمد...

احساس می کنم نیک آهنگ کوثر و احمد جنتی در مورد موسوی و جنبش سبز دقیقا مثل هم فکر می کنند،شایسته است نیک آهنگ را ملقب کنیم به نیک احمد.

/ 0 نظر / 16 بازدید